"Forum dzia³kowców"


FAQFAQ  SzukajSzukaj  U¿ytkownicyU¿ytkownicy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj
(3kB) (3kB) (3kB) (3kB)     (3kB) Pozycjonowanie Stron UK
"Forum dzia³kowców" Strona G³ówna
Obowi±zkowe Dane Rejestracji
Pola oznaczone * s± wymagane, chyba ¿e napisano inaczej
U¿ytkownik: *
Adres email: *
Je¿eli twój mail to np. janek@janek.pl, to w pierwsze pole wpisz janek, a w drugie janek.pl!
@
Has³o: *
Potwierd¼ Has³o: *
   
Informacje Profilu (nieobowi±zkowe, mo¿na je zmieniæ pó¼niej, chyba ¿e s± zaznaczone gwiazdk±)
Te informacje bêd± widoczne publicznie
Numer Gadu-Gadu:
Strona WWW:
Sk±d *:
Zawód:
Zainteresowania:
P³eæ: Mê¿czyzna   Kobieta
Data urodzenia: Dzieñ   Miesi±c   Rok   
 
Preferencje
Pokazuj mój Adres Email: Tak   Nie
Pokazuj mój numer GG: Tak   Nie
Ukryj moj± obecno¶æ na forum: Tak   Nie
Zawsze powiadamiaj o odpowiedziach:
Wysy³a email gdy kto¶ odpowie w temacie, w którym napisa³e¶ wiadomo¶æ. Mo¿esz to zmieniæ przy ka¿dej napisanej wiadomo¶ci
Tak   Nie
Powiadom o Prywatnej Wiadomo¶ci: Tak   Nie
Otwórz okno przy nadej¶ciu Wiadomo¶ci:
Niektóre szablony mog± otwieraæ nowe okno aby poinformowaæ o nadej¶ciu nowej Prywatnej Wiadomo¶ci
Tak   Nie
W³±cz prywatne wiadomo¶ci:
Je¿eli wy³±czysz, nie bêdziesz dostawaæ prywatnych wiadomo¶ci
Tak   Nie
Strefa Czasowa:
 
Podpis
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilo¶æ znaków: 150

HTML: NIE
BBCode: TAK
U¶mieszki: TAK
Zawsze dodawaj mój podpis: Tak   Nie
  

Zmotywowani przez: Trener Mentalny - Daniel Domaradzki
modified by Przemo © 2003 phpBB Group


Fora ogrodowe: | Forum ROD "Le¶ny Barcinek" | Forum ROD "Rynia" | Forum ROD Sieros³aw 3"  | 

Inne fora o tematyce PZD: | Forum-Dzia³kowiec w Polsce | 

Okrêgowe Zarz±dy, PZD: | OZ Bydgoszcz | OZ Gdañsk | OZ Mazowiecki | OZ Podkarpacki | OZ Poznañ | OZ Szczecin | OZ ¦l±ski | PZD | 

Strony ROD: | ROD "1000 lecia PP" | ROD "A Mickiewicza" | ROD "Aronia" | ROD "Aster" | ROD "Brzoza ¦l±ska" | ROD "Bugaj"(1) | ROD "Bugaj"(2) | ROD "Bukowina" |
ROD "Bukowina" Gromadzin | ROD "Centralny" | ROD "Czarny staw" | ROD "Czeremcha" | ROD "Dêbniki" | ROD "Elektrochem" | ROD "Ina" | ROD "Jacek" |
ROD "Jantar" | ROD "Jarzynka" | ROD "Jaskó³ka" | ROD "Jutrzenka" | ROD "Kaczorownia" | ROD "Kalina" | ROD "Kazanie" | ROD "Kmita" |
ROD "Kolejarz" | ROD "Krzekowo" | ROD "KS.Dzier¿onia" | ROD "Le¶ny Barcinek" | ROD "M.Drzyma³y" | ROD "Metalowiec" | ROD "Mi³ek" | ROD "Modrzew" |
ROD "Mostostal" | ROD "Nad jeziorem" | ROD "Nagietek" | ROD "Olszynka" | ROD "Otowo" | ROD "Partynice" | ROD "Pienista" | ROD "Pod bryz±" |
ROD "Pod kominem" | ROD "Pod lasem" | ROD "Podzamcze" | ROD "Polanki" | ROD "Przylesie" | ROD "Rekreacja"  | ROD "Raków" | ROD "Relaks-Hrubieszów" |
ROD "Relaks-Pruszków" | ROD "Ró¿a" | ROD "Rynia" | ROD "Sarenka 2" | ROD "Sielanka" | ROD "Sieros³aw 2" | ROD "Sieros³aw 3" | ROD "Skowronek" |
ROD "S³oneczny Stok" | ROD "S³oñce" | ROD "Spo³emowiec" | ROD "Stokrotka" | ROD "Wi¶niewo" | ROD "Wilanów" | ROD "Wodnik" |
ROD "Wyspa Pucka" | ROD "Wzgórza Lgiñskie" | ROD "Zachêta" | ROD "Zachód" | ROD "Zacisze" | ROD "Zdrój" | ROD "Zetorek" | ROD "Zjednoczenie" |
ROD "¯wirek" | 

Stowarzyszenia Ogrodowe: | Stowarzyszenie Ogród "Bia³a brzoza" |