"Forum dzia³kowców"

Fotograficzny leksykon naszych ro¶lin dzia³kowych - Indeks nazw ³aciñskich

weboo - 29-12-2006, 09:20
Temat postu: Indeks nazw ³aciñskich
Fotograficzny leksykon naszych ro¶lin (w budowie)
Indeks nazw ³aciñskich - Indeks nazw polskich


Skocz do:
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

weboo - 21-01-2007, 13:00
Temat postu: A
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[A]
Abies koreana - (Jod³a koreañska)
Acaena microphylla 'Kupferteppich' - (Acena drobnolistna 'Kupferteppich')
Acanthus - (Akant)
Acer palmatum 'Atropurpureum' - (Klon palmowy 'Atropurpureum')
Achillea filipendulina - (Krwawnik wi±zówkowaty)
Achillea millefolium - (Krwawnik pospolity)
Achillea ptarmica - (Krwawnik kichawiec)
Acidanthera - (Acidantera dwubarwna)
Aconitum carminachelii - (Tojad Fischera)
Actinidia arguta - (Aktinidia ostrolistna)
Actinidia kolomikta - (Aktinidia pstrolistna)
Adiantum pedatum - (Adiantum stopowe)
Adiantum venustum - (Adiantum)
Adonis vernalis - (Mi³ek wiosenny)
Aethionema oppositifolia - (Skrzydlinka naprzeciwlistna)
Agapanthus africanus - (Agapant afrykañski)
Ageratum houstonianum - (¯eniszek meksykañski)
Ajuga reptans - (D±brówka roz³ogowa)
Alcea rosea - (Malwa ró¿owa)
Alchemilla mollis - (Przywrotnik miêkki)
Allium 'Purple Sensation' - (Czosnek 'Purple Sensation')
Allium ‘Mount Everest’ - (Czosnek ‘Mount Everest’)
Allium aflatunense - (Czosnek)
Allium caeruleum - (Czosnek b³êkitny)
Allium christophii - (Czosnek Krzysztofa)
Allium flavum - (Czosnek z³ocisty)
Allium giganteum - (Czosnek olbrzymi)
Allium karataviense - (Czosnek karatawski)
Allium moly - (Czosnek po³udniowy)
Allium multibulbosum - (Czosnek wielocebulowy)
Allium oreophilum - (Czosnek kazachstañski)
Allium schoenoprasum - (Czosnek szczypiorek)
Allium schubertii - (Czosnek)
Allium siculum - (Czosnek ozdobny)
Allium tuberosum - (Czosnek bulwiasty)
Allium ursinum - (Czosnek nied¼wiedzi)
Alyssum saxatile - (Smagliczka skalna)
Amaranthus caudatus - (Szar³at zwis³y)
Amaranthus paniculatus - (Szar³at wiechowaty)
Anagallis monelli - (Kurzy¶lad)
Anemone blanda - (Zawilec grecki)
Anemone coronaria - (Zawilec koronowy)
Anemone hupehensis - (Zawilec japoñski)
Anemone nemorosa - (Zawilec gajowy)
Anemone ranunculoides - (Zawilec ¿ó³ty)
Anemone sylvestris - (Zawilec wielkokwiatowy)
Antennaria dioica - (Ukwap dwupienny)
Anthemis tinctoria - (Rumian ¿ó³ty)
Anthericum ramosum - (Pajêcznica ga³êzista)
Antirrhinum majus - (Lwia paszcza)
Aquilegia 'McKana' - (Orlik mieszañcowy 'McKana')
Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow' - (Orlik pospolity 'Nora Barlow')
Aquilegia vulgaris - (Orlik pospolity)
Arabis procurrens - (Gêsiówka wczesna)
Arenaria montana - (Piaskowiec)
Argyranthemum frutescens - (Z³ocieñ krzewiasty)
Armeria maritima 'Alba' - (Zawci±g nadmorski 'Alba')
Armeria maritima’Splendens’ - (Zawci±g nadmorski ‘Splendens’)
Artemisia - (Bylica)
Artemisia absinthium - (Bylica pio³un)
Arum maculatum L. - (Arum, obrazki plamiste)
Aruncus dioicus - (Parzyd³o le¶ne)
Asarum europaeum - (Kopytnik pospolity)
Asclepias tuberosa - (Troje¶æ bulwiasta)
Asplenium ruta-muraria - (Zanokcica murowa)
Asplenium trichomanes - (Zanokcica skalna)
Aster novae-angliae - (Aster nowoangielski)
Aster novi-belgii - (Aster nowobelgijski)
Astilbe sp. - (Tawu³ki)
Astrantia major - (Jarzmianka wiêksza)
Athyrium filix-femina - (Wietlica samicza)
Athyrium nipponicum - (Wietlica japoñska)
Aubrieta cultorum - (¯agwin ogrodowy)

weboo - 21-01-2007, 13:00
Temat postu: B
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[B]
Begonia tuberhybrida - (Begonia bulwiasta)
Bellis perennis - (Stokrotka pospolita)
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - (Berberys Thunberga 'Atropurpurea')
Bergenia cordifolia - (Bergenia sercolistna)
Blechnum penna-marina - (Podrzeñ nadmorski)
Blechnum spicant - (Podrzeñ ¿ebrowiec)
Briza maxima - (Dr¿±czka najwiêksza)
Brodiaea laxa - (Brodia)
Buddleia alternifolia - (Budleja skrêtolistna)
Buddleia davidii - (Budleja Dawida)
Bulbocodium vernum - (Bulbokodium wiosenne)
Buxus sempervirens - (Bukszpan zwyczajny)

weboo - 21-01-2007, 13:02
Temat postu: C
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[C]
Calendula officinalis - (Nagietek lekarski)
Callistephus chinensis - (Aster chiñski)
Calluna vulgaris - (Wrzos pospolity)
Calthe palustris - (Knieæ b³otna)
Camassia leichtlinii - (Kamasja Leichtlina)
Campanula carpatica - (Dzwonek karpacki)
Campanula cochleariifolia 'Alba' - (Dzwonek drobny 'Alba')
Campanula cochleariifolia - (Dzwonek drobny)
Campanula glomerata - (Dzwonek skupiony)
Campanula latiloba - (Dzwonek)
Campanula medium - (Dzwonek ogrodowy)
Campanula persicifolia - (Dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula portenschlagiana - (Dzwonek dalmatyñski)
Campanula poscharskyana - (Dzwonek Poszarskiego)
Campsis radicans - (Milin amerykañski)
Canna xgeneralis - (Paciorecznik ogrodowy, Kanna)
Carlina acaulis - (Dziewiêæsi³ bez³odygowy)
Carlina acaulis var. Caulescens - (Dziewiêæsi³ bez³odygowy odm. ³odygowa)
Catharanthus roseus - (Barwinek ró¿yczkowy)
Ceanothus x elilianus ‘Gloria de Versailles’ - (Prusznik b³êkitny ‘Gloria de Versailles’)
Celosia argentea - (Celozja srebrzysta)
Centaurea dealbata - (Chaber bia³awy)
Centaurea macrocephala - (Chaber wielkog³ówkowy)
Centaurea montana - (Chaber górski)
Centranthus ruber 'Albus' - (Ostrogowiec czerwony 'Albus')
Centranthus ruber - (Ostrogowiec czerwony)
Cerastium tomentosum - (Rogownica kutnerowata)
Chaenomeles japonica - (Pigwowiec japoñski)
Chionodoxa luciliae - (¦nie¿nik l¶ni±cy)
Chrysantemum parhenium 'Golden Ball' - (Z³ocieñ (Wrotycz) maruna 'Golden Ball')
Chrysantemum parhenium - (Z³ocieñ (Wrotycz)maruna)
Chrysanthemum carinatum - (Z³ocieñ trójbarwny)
Chrysanthemum coccineum - (Z³ocieñ (Wrotycz) ró¿owy)
Clarkia amoena - (Godecja wielkokwiatowa)
Clarkia unguiculata - (Klarkia wytworna, dzierotka)
Clematis 'Aljonushka' - (Powojnik 'Aljonushka')
Clematis 'B³êkitny Anio³' - (Powojnik wielkokwiatowy 'B³êkitny Anio³')
Clematis 'Carnaby' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Carnaby')
Clematis 'Comtesse de Bouchaud' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Comtesse de Bouchaud')
Clematis 'Ernest Markham' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Ernest Markham')
Clematis 'Genera³ Sikorski' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Genera³ Sikorski')
Clematis 'Jan Pawe³ II' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Jan Pawe³ II')
Clematis 'Marie Boisselot' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Marie Boisselot')
Clematis 'Matka Urszula Ledóchowska' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Matka Urszula Ledóchowska')
Clematis 'Vino' - (Powojnik wielkokwiatowy 'Vino')
Clematis ‘Last Dance’ - (Powojnik ‘Last Dance’)
Clematis alpina 'Frances Rivis' - (Powojnik alpejski 'Frances Rivis')
Clematis alpina 'Pink Flamingo' - (Powojnik alpejski 'Pink Flamingo')
Clematis alpina - (Powojnik alpejski)
Clematis heracleifolia - (Powojnik rurkowaty)
Clematis integrifolia 'Arabella' - (Powojnik ca³olistny 'Arabella')
Clematis integrifolia 'Petit Faucon' - (Powojnik ca³olistny 'Petit Faucon')
Clematisintegrifolia - (Powojnik ca³olistny)
Clematis macropetala - (Powojnik wielop³atkowy)
Clematis mandschurica - (Powojnik mand¿urski)
Clematis montana var. Rubens - (Powojnik górski odm. ró¿owa)
Clematis tangutica - (Powojnik tangucki)
Clematis vitalba - (Powojnik pn±cy)
Clematis viticella - (Powojnik w³oski)
Clematis xhybrida - (Powojnik wielkokwiatowy)
Cleome hassleriana - (Kleome ciernista)
Cobaea scandens - (Kobea pn±ca)
Colchicum autumnale - (Zimowit jesienny)
Coleus xhybridus - (Koleus)
Collinsia bicolor - (Kolinsja)
Commelina coelestis - (Komelina)
Consolida ajacis - (Ostró¿eczka ogrodowa)
Convallaria majalis - (Konwalia majowa)
Coreopsis grandiflora - (Nachy³ek wielkokwiatowy)
Coreopsis verticillata - (Nachy³ek okó³kowy)
Cornus alba - (Dereñ bia³y)
Cornus mas - (Dereñ w³a¶ciwy)
Corydalis lutea - (Kokorycz z³ocista)
Corydalis solida - (Kokorycz pe³na)
Cosmos bipinnatus - (Kosmos podwójnie pierzasty)
Cosmos sulphureus - (Kosmos siarkowy)
Cotinus coggygria - (Perukowiec podolski)
Cotoneaster dammeri - (Irga Dammera)
Crocosmia xcrocosmiiflora - (Krokosmia (Montrebecja))
Crocus chrysanthus - (Szafran (Krokus) z³ocisty)
Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl' - (Szafran (Krokus) z³ocisty 'Gipsy Girl')
Crocus chrysanthus 'Prins Claus' - (Szafran (Krokus) z³ocisty 'Prins Claus')
Crocus kotschyanus - (Szafran (Krokus) Kotschy'ego)
Crocus sativus - (Szafran (Krokus) uprawny)
Crocus sieberi subsp. sublimis 'Tricolor' - (Szafran Siebera ‘Tricolor’)
Crocus speciosus - (Szafran (Krokus) okaza³y)
Crocus vernus - (Szafran (Krokus) wiosenny)
Cuphea ignea - (Lepnota, Kufea)
Cyclamen coum sp. Coum - (Cyklamen dyskowaty)
Cymbalaria muralis - (Cymbalaria bluszczykowata)
Cyrtomium fortunei - (Cyrtomium Fortune'a)
Cytisus decumbens - (¯arnowiec (Szczodrzeniec) p³o¿±cy)
Cytisus scoparius 'Goldfinch' - (¯arnowiec miotlasty 'Goldfinch')
Cytisus scoparius - (¯arnowiec miotlasty)

weboo - 21-01-2007, 13:02
Temat postu: D
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[D]
Daboecia cantabrica - (Dabecja kantabryjska)
Dahlia hybrida - (Dalia zmienna jednoroczna)
Daphne mezereum - (Wawrzynek wilcze³yko)
Datura xcandida - (Bieluñ bia³y)
Delosperma cooperi - (Delosperma Coopera)
Delphinium nudicaule - (Ostró¿ka naga)
Delphinium xcultorum - (Ostró¿ka ogrodowa grupa Pacific)
Dendranthema xhortorum - (Chryzantema ogrodowa)
Dendranthema zawadskii 'Septemberrose' - (Chryzantema 'Septemberrose')
Deutzia scabra - (¯ylistek szorstki)
Dianthus barbatus - (Go¼dzik brodaty)
Dianthus caryophyllus "Szabo" - (Go¼dzik ogrodowy "Szabo")
Dianthus deltoides - (Go¼dzik kropkowany)
Dianthus plumarius - (Go¼dzik pierzasty)
Dicentra cucullaria - (Serduszka)
Dicentra eximia - (Serduszka wspania³a)
Dicentra spectabilis - (Serduszka okaza³a)
Dicentra spectabilis 'Alba' - (Serduszka okaza³a 'Alba')
Dictamnus albus - (Dyptam (Krzew Moj¿esza))
Digitalis purpurea - (Naparstnica purpurowa)
Dimorphotheca sinuata - (Dimorfoteka zatokowa)
Dioscorea batatas - (Pochrzyn chiñski)
Dodecatheon meadia - (Bo¿ykwiat Meada)
Doronicum orientale - (Omieg wschodni)
Draba bryoides - (G³odek)
Dryas octopetala - (Dêbik o¶miop³atkowy)
Dryopteris affinis 'Cristata The King' - (Nerecznica mocna 'Cristata The King')
Duchesnea indica - (Poziomkówka indyjska)

weboo - 21-01-2007, 13:03
Temat postu: E
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[E]
Echinacea purpurea 'Alba' - (Je¿ówka purpurowa 'Alba')
Echinacea purpurea - (Je¿ówka purpurowa)
Echinocystis lobata - (Kolczurka klapowana)
Echinops ritro - (Przegorzan pospolity)
Emilia coccinea - (Emilia)
Eomecon chionantha - (Eomecon)
Epimedium perrlchicum 'Frohnleiten' - (Epimedium ¿ó³te)
Epimedium xrubrum - (Epimedium czerwone)
Epimedium xversicolor 'Sulphureum' - (Epimedium pstre)
Eranthis hyemalis - (Rannik zimowy)
Eremurus stenophyllus - (Pustynnik w±skolistny)
Erica carnea 'Alba' - (Wrzosiec czerwony 'Alba')
Erica carnea - (Wrzosiec czerwony)
Erica tetralix - (Wrzosiec bagienny)
Erigeron x hybridum - (Przymiotno ogrodowe)
Eryngium planum - (Miko³ajek p³askolistny)
Erythronium 'Pagoda' - (Psiz±b 'Pagoda')
Eucomis autumnalis - (Eukomis jesienny)
Eucomis bicolor - (Eukomis dwubarwny)
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' - (Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold')
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' - (Wilczomlecz migda³olistny 'Purpurea')
Euphorbia lathyris - (Wilczomlecz groszkowy)
Euphorbia marginata - (Wilczomlecz obrze¿ony)
Euphorbia polychroma - (Wilczomlecz pstry)

weboo - 21-01-2007, 13:04
Temat postu: F
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[F]
Filipendula rubra - (Wi±zówka czerwona)
Fosythia intermedia - (Forsycja po¶rednia)
Freesia xhybrida - (Frezja ogrodowa)
Fritilaria pallidiflora - (Szachownica bladokwiatowa)
Fritillaria imperialis 'Aurora' - (Szachownica cesarska 'Aurora')
Fritillaria imperialis 'Lutea' - (Szachownica cesarska 'Lutea')
Fritillaria meleagris - (Szachownica kostkowata)
Fritillaria meleagris - (Szachownica Micha³owskiego)
Fritillaria persica - (Szachownica perska)
Fritillaria uva-vulpis - (Szachownica)

weboo - 21-01-2007, 13:04
Temat postu: G
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[G]
Gaillardia xgrandiflora - (Gajlardia)
Galanthus elwesii - (¦nie¿yczka Elwesa)
Galanthus nivalis - (¦nie¿yczka przebi¶nieg)
Galium odoratum - (Przytulia wonna)
Galtonia candicans - (Galtonia bia³awa)
Gaura lindheimeri - (Gaura Lindheimera)
Gazania hybrida - (Gazania l¶ni±ca)
Gentiana asclepiadea - (Goryczka troje¶ciowa)
Geranium platypetalum - (Bodziszek wielkop³atkowy)
Geranium renardii - (Bodziszek Renarda)
Geranium sanguineum 'Album' - (Bodziszek czerwony 'Album')
Geum coccineum - (Kuklik szkar³atny)
Gladiolus communis - (Mieczyk zwyczajny)
Gladiolus xhybridus - (Mieczyk ogrodowy)
Gleditsia Sunburst - (Glediczja'Sunburst')
Gloriosa superba 'Rothschildiana' - (Glorioza wspania³a 'Rothschildiana')
Gunera manicata - (Gunera)
Gypsophila elegans - (Gipsówka letnia)
Gypsophila elegans - (£yszczec wytworny)

weboo - 04-06-2007, 22:57
Temat postu: H
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[H]
Hacquetia epipactis - (Cieszynianka wiosenna)
Helenium autumnale - (Dziel¿an jesienny)
Helianthus annuus - (S³onecznik zwyczajny)
Helianthus salicyfolius - (S³onecznik wierzbolistny)
Heliopsis helianthoides - (S³oneczniczek szorstki)
Heliotropium peruvianum - (Heliotrop peruwiañski)
Helleborus argutifolius - (Ciemiernik korsykañski)
Helleborus foetidus - (Ciemiernik cuchn±cy)
Helleborus niger L. - (Ciemiernik bia³y)
Helleborus purpurascens - (Ciemiernik czerwonawy)
Hemerocallis xhybrida - (Liliowiec ogrodowy)
Hepatica nobilis - (Przylaszczka pospolita)
Hesperis matronalis - (Wieczornik damski)
Heuchera - (¯urawka)
Hibiskus syriacus - (Ketmia syryjska)
Hippophae rhamnoides - (Rokitnik pospolity)
Homeria collina - (Homeria)
Hosta 'Blue Diamond' - (Funkia 'Blue Diamond')
Hosta 'Christmas Tree' - (Funkia 'Christmas Tree')
Hosta 'Piedmont gold' - (Funkia 'Piedmont gold')
Hosta 'Queen Josephine' - (Funkia 'Queen Josephine')
Hosta 'Stiletto' - (Funkia 'Stiletto')
Hosta 'Wide Brim' - (Funkia 'Wide Brim')
Hosta - (Funkia)
Hosta plantaginea - (Funkia babkowata)
Hosta ventricosa 'Aureomaculata' - (Funkia rozdêta 'Aureomaculata')
Houttuynia cordata - (Pstrolistka sercowata 'Chameleon')
Hyacinthoides hispanica - (Hiacyntowiec hiszpañski)
Hyacinthus orientalis 'Hollyhock' - (Hiacynt wschodni 'Hollyhock')
Hyacinthus orientalis 'Woodstock' - (Hiacynt wschodni 'Woodstock')
Hyacinthus orientalis - (Hiacynt wschodni)
Hydrangea anomala - (Hortensja pn±ca)
Hydrangea arborescens 'Anabelle' - (Hortensja drzewiasta 'Anabelle')
Hydrangea macrophylla - (Hortensja ogrodowa)
Hydrangea paniculata - (Hortensja wiechowata)
Hydrangea sargentiana - (Hortensja Sargenta)
Hypericum 'Hidcote' - (Dziurawiec 'Hidcote')
Hypericum densiflorum - (Dziurawiec)
Hypericum xmoserianum 'Tricolor' - (Dziurawiec Mosera trójkolorowy)
Hyssopus officinalis - (Hyzop lekarski)

weboo - 04-06-2007, 22:58
Temat postu: I
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [ I ] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[ I ]
Iberis sempervirens - (Ubiorek wieczniezielony)
Iberis umbellata - (Ubiorek okó³kowy)
Ilex aquifolium - (Ostrokrzew kolczasty)
Impatiens balsamina - (Niecierpek balsamina)
Impatiens walleriana - (Niecierpek walleriana)
Incarvillea delavayi - (Inkarwilla Delavaya)
Incarvillea delavayi 'Alba' - (Inkarwilla Delavaya 'Alba')
Inula helenium - (Oman wielki)
Ipomoea batatas - (Wilec ziemniaczany)
Ipomoea lobata - (Wilec klapowany, Mina)
Ipomoea purpurea - (Wilec purpurowy)
Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue' - (Wilec trójbarwny 'Heavenly Blue')
Iris danfordiae - (Kosaciec Danforda)
Iris ensata - (Kosaciec japoñski (mieczolistny))
Iris latifolia - (Kosaciec mieczowaty)
Iris orientalis - (Kosaciec ¿ó³tawy)
Iris pseudacorus - (Kosaciec ¿ó³ty)
Iris reticulata - (Kosaciec ¿y³kowany)
Iris sibirica - (Kosaciec syberyjski)
Iris xbarbata - (Kosaciec bródkowy)
Iris xhollandica - (Kosaciec holenderski)
Irys 'Katharine Hodgkin' - (Kosaciec 'Katharine Hodgkin')
Itea virginica - (Itea)
Ixiolirion tataricum - (Iksjolirion tatarski)

weboo - 04-06-2007, 22:58
Temat postu: J
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[J]
Jasminum nudiflorum - (Ja¶min nagokwiatowy)

weboo - 04-06-2007, 22:59
Temat postu: K
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[K]
Kerria japonica - (Z³otlin japoñski)
Kniphofia uvaria - (Trytoma groniasta)
Kolkwitzia amabilis - (Kolkwicja chiñska)

weboo - 04-06-2007, 22:59
Temat postu: L
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[L]
Lamiastrum galeobdolon 'Variegatum' - (Gajowiec ¿ó³ty 'Variegatum')
Lamium maculatum 'Pink Pewter' - (Jasnota plamista 'Pink Pewter')
Larix decidua 'Pendula' - (Modrzew europejski 'Pendula')
Lathyrus latifolius - (Groszek szerokolistny)
Lathyrus odoratus - (Groszek pachn±cy)
Lavandula officinalis - (Lawenda lekarska)
Lavandula stoechas - (Lawenda francuska)
Lavatera trimestris - (¦lazówka letnia)
Legousia speculum-veneris - (Zwrotnica zwierciad³o Wenery)
Leontopodium alpinum - (Szarotka alpejska)
Lespedeza bicolor - (Lespedeza dwubarwna)
Leucanthemum maximum - (Jastrun (Z³ocieñ)wielki)
Leucanthemum vulgare s.l. - (Jastrun (Z³ocieñ)w³a¶ciwy)
Leucojum vernum - (¦nie¿yca wiosenna)
Leucothoe minifontannami - (Ki¶cieñ wawrzynowy)
Lewisia cotyledon - (Lewizja zag³êbiona)
Liatris spicata 'Alba' - (Liatria k³osowa 'Alba')
Liatris spicata 'Purple' - (Liatria k³osowa 'Purple')
Ligularia dentata - (Jêzyczka pomarañczowa)
Ligularia przewalskii - (Jêzyczka Przewalskiego)
Ligustrum ovalifolium 'Aureum' - (Ligustr jajolistny 'Aureum')
Ligustrum vulgare - (Ligustr pospolity)
Lilium - (Lilie - mieszañce amerykañskie)
Lilium - (Lilie - mieszañce azjatyckie)
Lilium - (Lilie - mieszañce martagon)
Lilium - (Lilie - mieszañce orientalne)
Lilium - (Lilie - mieszañce tr±bkowe)
Lilium candidum - (Lilia bia³a)
Lilium henryi - (Lilia Henry'ego)
Lilium lancifolium - (Lilia tygrysia)
Lilium regale - (Lilia królewska)
Limnanthes douglasii - (Limnantes Dauglasa)
Limonium tataricum - (Zatrwian tatarski)
Linaria maroccana - (Lnianka marokañska)
Linum perenne - (Len trwa³y)
Liriodendron tulipifera - (Tulipanowiec amerykañski)
Lobelia Cardinalis - (Lobelia szkar³atna)
Lobelia erinus - (Lobelia przyl±dkowa)
Lobelia xspeciosa - (Lobelia)
Lobularia maritima - (Lobularia (Smagliczka) nadmorska)
Lonicera brownii - (Wiciokrzew Browna)
Lonicera caprifolium - (Wiciokrzew przewierceñ)
Lonicera henryi - (Wiciokrzew Henry'ego)
Lonicera japonica 'Aureoreticulata' - (Wiciokrzew japoñski 'Aureoreticulata')
Lonicera periclymenum - (Wiciokrzew pomorski)
Lunathyrium japonicum - (Lunatyrium japoñskie)
Lupinus polyphyllus - (£ubin trwa³y)
Lychnis chalcedonica - (Firletka chalcedoñska)
Lychnis coronaria - (Firletka kwiecista)
Lychnis coronaria 'Alba' - (Firletka kwiecista 'Alba')
Lychnis viscaria - (Firletka smó³ka)
Lychnis xarkwrightii 'Vesuvius' - (Firletka Arkwrighta 'Vesuvius')
Lysimachia ciliata - (Toje¶æ orzêsiona)
Lysimachia nummularia - (Toje¶æ rozeslana)
Lysimachia punctata - (Toje¶æ kropkowana)
Lythrum salicaria - (Krwawnica pospolita)

weboo - 04-06-2007, 23:01
Temat postu: M
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[M]
Macleaya cordata - (Bokkonia sercowata)
Mahonia aquifolium - (Mahonia pospolita)
Malva moschata 'Alba' - (¦laz pi¿mowy 'Alba')
Matteuccia struthiopteris - (Pióropusznik strusi)
Matthiola incana - (Lewkonia letnia)
Melissa officinalis - (Melisa lekarska)
Mentha ×piperita - (Miêta pieprzowa)
Mimulus xtigrinus - (Kroplik tygrysi (Montrebecja))
Mirabilis jalapa - (Dziwaczek)
Miscanthus giganteus - (Miskant olbrzymi)
Miscanthus sacchariflorus - (Miskant cukrowy)
Miscanthus sinensis 'Zebrinus' - (Miskant chiñski 'Zebrinus')
Molucella laevis - (Dzwonek irlandzki)
Monarda didyma - (Pysznog³ówka dwoista)
Muscari armeniacum 'Blue Spike' - (Szafirek armeñski 'Blue Spike')
Muscari azureum - (Szafirek)
Muscari botryoides - (Szafirek drobnokwiatowy)
Muscari botryoides 'Album' - (Szafirek drobnokwiatowy 'Album')
Muscari comosum ‘Plumosum’ - (Szafirek miêkkolistny ‘Plumosum’)
Muscari macrocarpum - (Szafirek)
Muscari neglectum (= M. racemosum) - (Szafirek groniasty)
Myosotis sylvestris - (Niezapominajka le¶na)

weboo - 04-06-2007, 23:02
Temat postu: N
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[N]
Narcissus 'Cassata' - (Narcyzy o rozszczepionym przykoronku 'Cassata')
Narcissus 'Cheerfulnees' - (Narcyzy pe³ne 'Cheerfulnees')
Narcissus 'February Gold' - (Narcyzy 'February Gold')
Narcissus 'February Silver' - (Narcyzy 'February Silver')
Narcissus 'Golden Ducat' - (Narcyzy pe³ne 'Golden Ducat')
Narcissus 'Ice Follies' - (Narcyzy wielkoprzykoronkowy 'Ice Follies')
Narcissus 'Ice King' - (Narcyzy pe³ne 'Ice King')
Narcissus 'Obdam' - (Narcyzy pe³ne 'Obdam')
Narcissus 'Salome' - (Narcyzy wielkoprzykoronkowy 'Salome')
Narcissus 'Yellow Cheerfulnees' - (Narcyzy pe³ne 'Yellow Cheerfulnees')
Narcissus ‘Tete-a-Tete’ - (Narcyzy ‘Tete-a-Tete’)
Narcissus - (Narcyzy drobnoprzykoronkowe)
Narcissus - (Narcyzy o rozszczepionym przykoronku)
Narcissus - (Narcyzy pe³ne)
Narcissus - (Narcyzy tr±bkowe)
Narcissus - (Narcyzy wielkoprzykoronkowe)
Narcissus bulbocodium 'Golden Bells' - (Narcyzy mieszañce Bulbocodium 'Golden Bells')
Narcissus poeticus - (Narcyzy mieszañce Poeticus)
Narcissus pseudonarcissus sp. pseudonarcissus - (Narcyz tr±bkowy)
Narcissus xcyclamineus 'Jetfire' - (Narcyzy mieszañce Cyclamineus 'Jetfire)
Narcissus xcyclamineus - (Narcyzy mieszañce Cyclamineus)
Narcissus xjonquilla 'Baby Moon' - (Narcyzy mieszañce Jonquilla 'Baby Moon')
Narcissus xjonquilla 'Bell Song' - (Narcyzy mieszañce Jonquilla 'Bell Song')
Narcissus xjonquilla 'Sun Disc' - (Narcyz mieszañce Jonquilla 'Sun Disc')
Narcissus xjonquilla - (Narcyzy mieszañce Jonquilla)
Narcissus xtazetta 'Geranium' - (Narcyz 'Geranium')
Narcissus xtazetta 'Minnow' - (Narcyzy 'Minnow')
Narcissus xtazetta - (Narcyzy mieszañce Tazetta)
Narcissus xtriandrus 'Hawera' - (Narcyzy mieszañce Triandrus 'Hawera')
Narcissus xtriandrus 'Thalia' - (Narcyzy mieszañce Triandrus 'Thalia')
Narcissus xtriandrus - (Narcyzy mieszañce Triandrus)
Nemesia strumosa - (Nemezja powabna)
Nemophila maculata - (Porcelanka plamista)
Nerium oleander - (Oleander pospolity)
Nicotiana alata - (Tytoñ oskrzydlony)
Nigella damascena - (Czarnuszka damasceñska)
Nigella hispanica - (Czarnuszka hiszpañska)
Nuphar - (Gr±¿el)
Nymphaea - (Grzybieñ)

weboo - 04-06-2007, 23:02
Temat postu: O
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[O]
Oenothera missouriensis - (Wiesio³ek missouryjski)
Oenothera tetragona - (Wiesio³ek czworok±tny)
Omphalodes verna - (U³udka wiosenna)
Onoclea sensibilis - (Onoklea wra¿liwa)
Onopordum acanthium - (Pop³och pospolity)
Origanum vulgare - (Lebiodka pospolita)
Ornithogalum dubium - (¦niedek)
Ornithogalum nutans - (¦niedek zwis³y)
Ornithogalum umbellatum - (¦niedek baldaszkowaty)
Oxalis depressa - (Szczawik)

weboo - 04-06-2007, 23:03
Temat postu: P
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[P]
Pasychandra terminalis - (Runianka japoñska)
Paeonia lactiflora - (Piwonia chiñska)
Paeonia officinalis 'Rubra Plena' - (Piwonia lekarska 'Rubra Plena')
Paeonia suffruticosa - (Piwonia drzewiasta)
Paeonia tenuifolia - (Piwonia delikatna)
Papaver nudicaule - (Mak syberyjski)
Papaver orientale - (Mak wschodni)
Paris quadrifolia - (Czworolist pospolity)
Passiflora caerulea - (Mêczennica b³êkitna)
Pelargonium xhortorum - (Pelargonia rabatowa)
Peltiphyllum peltatum - (Tarczownica tarczowata)
Pennisetum alopecuroides - (Rozplenica japoñska)
Pentsemon digitalis - (Pentsemon palczasty)
Perovskia atriplicifolia - (Perowskia ³obodolistna)
Petunia xhybrida - (Petunia ogrodowa)
Philadelphus coronarius - (Ja¶minowiec wonny)
Phlomis russeliana - (¯ele¼niak)
Phlox divaricata - (Floks ( P³omyk ) kanadyjski)
Phlox drummondii - (P³omyk (Floks) 'Drummonda')
Phlox paniculata - (Floks(P³omyk) wiechowaty)
Phlox subulata - (P³omyk (Floks) szydlasty)
Phuopsis stylosa - (Koz³ówka d³ugoszyjkowa)
Phyllitis scolopendrium - (Jêzycznik pospolity)
Physalis alkekengii - (Miechunka rozdêta)
Physocarpus opulifoli 'Diabolo' - (Pêcherznica kalinolistna 'Diabolo')
Physocarpus opulifoli 'Luteus' - (Pêcherznica kalinolistna 'Luteus')
Physostegia virginiana 'Alba' - (Odêtka wirginijska 'Alba')
Physostegia virginiana - (Odêtka wirginijska)
Phytolacca americana - (Szkar³atka amerykañska)
Pieris japonicum - (Pieris japoñski)
Platycodon grandiflorus - (Rozwar wielkokwiatowy)
Platycodon grandiflorus 'Albus' - (Rozwar wielkokwiatowy 'Albus')
Platycodon grandiflorus 'Astra Pink' - (Rozwar wielkokwiatowy 'Astra Pink')
Platycodon grandiflorus 'Park's Double Blue' - (Rozwar wielkokwiatowy 'Park's Double Blue')
Plectranthus coleoides 'Variegatus' - (Plektrantus koleusowaty 'Variegatus')
Plumbago auriculata - (O³ownik uszkowaty)
Podophyllum emodi - (Stopowiec himalajski)
Polemonium caeruleum - (Wielosi³ b³êkitny)
Polianthes tuberosa - (Tuberoza)
Polygonatum multiflorum - (Kokoryczka wielkokwiatowa)
Polygonum affine - (Rdest pokrewny)
Polypodium vulgare - (Paprotka zwyczajna)
Polystichum setiferum - (Paprotnik szczecinkozêbny)
Portulaca grandiflora - (Portulaka wielkokwiatowa)
Potentilla fruticosa - (Piêciornik krzewiasty)
Potentilla nepalensis - (Piêciornik nepalski)
Potentilla recta - (Piêciornik wyprostowany)
Primula denticulata - (Pierwiosnek z±bkowany)
Primula japonica - (Pierwiosnek japoñski)
Primula rosea - (Pierwiosnek ró¿owy)
Primula vulgaris 'Belarina' - (Pierwiosnek bez³odygowy 'Belarina')
Primula vulgaris - (Pierwiosnek bez³odygowy)
Primula xpolyantha - (Pierwiosnek ogrodowy)
Primula xpruhoniciana - (Pierwiosnek pruhonicki)
Primula xpubescens - (Pierwiosnek omszony)
Prunella xwebbiana - (G³owienka Webba)
Prunus laurocerasus - (Laurowi¶nia wschodnia)
Prunus triloba - (Migda³owiec (Migda³ek) trójklapkowy)
Pseudotsuga menziesii - (Daglezja zielona)
Pulmonaria obscura - (Miodunka æma)
Pulmonaria officinalis - (Miodunka plamista)
Pulsatilla vulgaris - (Sasanka zwyczajna)
Puschkinia scilloides - (Puszkinia cebulicowata)
Pyracantha coccinea - (Ognik szkar³atny)

weboo - 04-06-2007, 23:03
Temat postu: R
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[R]
Ranunculus asiaticus - (Jaskier azjatycki)
Raoulia australis - (Raulia po³udniowa)
Ratibida columnifera - (Ratibida)
Rhododendron 'Cunningham's White' - (Ró¿anecznik 'Cunningham's White')
Rhododendron 'Percy Wiseman' - (Ró¿anecznik 'Percy Wiseman')
Rhododendron 'Aida' - (Azalia wielkokwiatowa 'Aida')
Rhododendron 'Alpinum' - (Azalia japoñska 'Alpinum')
Rhododendron - (Ró¿anecznik)
Rhododendron impeditum 'Bili Nowinka' - (Ró¿anecznik gêsty 'Bili Nowinka')
Rhododendron luteum - (Azalia ¿ó³ta)
Ribes sanguineum - (Porzeczka krwista)
Ricinus communis - (R±cznik pospolity)
Rodgersia aesculifolia - (Rodgersja kasztanowcolistna)
Rosa - (Ró¿a)
Rosa 'Bel Ange' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Bel Ange')
Rosa 'Chopin' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Chopin')
Rosa 'Flamingo' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Flamingo')
Rosa 'Golden Showers' - (Ró¿a pn±ca 'Golden Showers')
Rosa 'Mainzer Fastnacht' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Mainzer Fastnacht')
Rosa 'Monika' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Monika')
Rosa 'Muria' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Muria')
Rosa 'Papa Meilland' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Papa Meilland')
Rosa 'Quenn Elizabeth' - (Ró¿a wielkokwiatowa 'Queen Elizabeth')
Rosa 'Sympathie' - (Ró¿a pn±ca 'Sympathie')
Rosa 'Tip Top' - (Ró¿a wielokwiatowa 'Tip Top')
Rosa 'Tom Tom' - (Ró¿a wielokwiatowa 'Tom Tom')
Rosa 'Yellow Meillandina' - (Ró¿a miniaturowa 'Yellow Meillandina')
Rubus arcticus - (Malina tekszla)
Rudbeckia fulgida - (Rudbekia b³yskotliwa)
Rudbeckia hirta - (Rudbekia ow³osiona)
Rudbeckia laciniata 'Golden Glow' - (Rudbekia naga 'Golden Glow')

weboo - 04-06-2007, 23:04
Temat postu: S
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[S]
Salix matsudana 'Tortuosa' - (Wierzba mand¿urska 'Tortuosa')
Salix xboydii - (Wierzba Boyda)
Salvia officinalis - (Sza³wia lekarska)
Salvia splendens - (Sza³wia b³yszcz±ca)
Salvia viridis - (Sza³wia zielona)
Sanvitalia procumbens - (Polegnatka p³o¿±ca, Sanwitalia)
Saponaria ocymoides - (Mydlnica bazyliowata)
Saponaria officinalis - (Mydlnica lekarska)
Saxifraga cotyledon - (Skalnica li¶cieniolistna)
Saxifraga paniculata - (Skalnica gronkowa)
Saxifraga umbrosa - (Skalnica cienista)
Saxifraga xarendsii - (Skalnica Arendsa)
Schisandra chinensis - (Cytryniec chiñski)
Sciadopitys verticillata - (So¶nica japoñska)
Scilla siberica - (Cebulica syberyjska)
Scilla tubergeniana - (Cebulica Tubergena)
Sedum 'Herbstfreude' - (Rozchodnik 'Herbstfreude')
Sedum acre - (Rozchodnik ostry)
Sedum kamtschaticum 'Variegatum' - (Rozchodnik kamczacki 'Variegatum')
Sedum reflexum - (Rozchodnik o¶cisty)
Sedum spectabile - (Rozchodnik okaza³y)
Sedum spurium 'Fuldaglut' - (Rozchodnik kaukaski 'Fuldaglut')
Sedum spurium 'Tricolor' - (Rozchodnik kaukaski 'Tricolor')
Sempervivum arachnoideum - (Rojnik pajêczynowaty)
Sempervivum soboliferum - (Rojnik pospolity)
Sidalcea xhybrida - (¦lazownik ogrodowy)
Silene maritima - (Lepnica nadmorska)
Silene orientalis - (Lepnica wschodnia)
Silybum marianum - (Ostropest plamisty)
Sisyrinchium angustifolium - (Miecznica w±skolistna)
Sisyrinchium californicum - (Miecznica)
Skimmia japonica - (Skimmia japoñska)
Solanum rantonnetii - (Psianka)
Solidago xhybrida - (Naw³oæ ogrodowa)
Sorbus aucuparia - (Jarz±b pospolity)
Spartina pectinata 'Aureomarginata' - (Spartyna grzebieniasta 'Areomarginata')
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' - (Tawu³a japoñska 'Anthony Waterer')
Spiraea japonica 'Goldmund' - (Tawu³a japoñska 'Goldmund')
Stachys byzantina - (Czy¶ciec we³nisty)
Stachys grandiflora - (Czy¶ciec wielkokwiatowy)
Stokesia laevis - (Stokezja g³adka)
Symphoricarpos albus - (¦nieguliczka bia³a)
Syringa meyeri - (Lilak Meyera)
Syringa vulgaris - (Lilak zwyczajny)

weboo - 04-06-2007, 23:04
Temat postu: T
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[T]
Tagetes erecta - (Aksamitka wynios³a)
Tagetes patula - (Aksamitka rozpierzch³a)
Tagetes tenuifolia - (Aksamitka w±skolistna)
Tamarix parviflora - (Tamaryszek drobnokwiatowy)
Tetragonolobus purpureus - (G³±bigroszek szkar³atny)
Thalictrum aquilegifolium - (Rutewka orlikolistna)
Thujopsis dolabrata - (¯ywotnikowiec japoñski)
Thunbergia alata - (Tunbergia oskrzydlona)
Thunbergia grandiflora - (Tunbergia wielkokwiatowa)
Thymus sp. - (Macierzanka)
Thymus vulgaris - (Macierzanka tymianek, Tymianek)
Tigridia pavonia - (Tygrysówka pawia)
Tradescantia andersoniana - (Trzykrotka wirginijska)
Tricyrtis - (Trójsklepka)
Triteleia ixioides - (Triteleia)
Trollius chinensis 'Golden Queen' - (Pe³nik chiñski 'Golden Queen')
Trollius chinensis - (Pe³nik chiñski)
Trollius xcultorum - (Pe³nik ogrodowy)
Tropaeolum majus - (Nasturcja wiêksza)
Tropaeolum peregrinum - (Nasturcja kanaryjska)
Tropaeolum tuberosum - (Nasturcja bulwiasta)
Tulipa - (Tulipany fryzowane - Crispa)
Tulipa - (Tulipany papuzie)
Tulipa 'Apeldoorn' - (Tulipany mieszañce Darwina 'Apeldoorn')
Tulipa 'Golden Apeldoorn' - (Tulipany mieszañce Darwina 'Golden Apeldoorn')
Tulipa 'Little Princes' - (Tulipany dzikie 'Little Princes')
Tulipa 'Oxford' - (Tulipany mieszañce Darwina 'Oxford')
Tulipa 'Spring Green' - (Tulipany zielonokwiatowe 'Spring Green')
Tulipa - (Tulipany liliokszta³tne)
Tulipa - (Tulipany pe³ne pó¼ne)
Tulipa - (Tulipany pe³ne wczesne)
Tulipa - (Tulipany pojedyncze)
Tulipa - (Tulipany Rembrandta)
Tulipa batalinii - (Tulipany dzikie batalinii)
Tulipa polychroma - (Tulipan dzikie plychroma)
Tulipa praestans - (Tulipany dzikie nadobne)
Tulipa pulchella 'Eastern Star' - (Tulipany dzikie pulchella 'Eastern Star')
Tulipa saxatilis 'Lilac Wonder' - (Tulipany dzikie saxatilis 'Lilac Wonder')
Tulipa saxatilis - (Tulipany dzikie saxatilis)
Tulipa sp.Viridiflora - (Tulipany zielonokwiatowe)
Tulipa sp. - (Tulipany dzikie)
Tulipa tarda - (Tulipany dzikie pó¼ne)
Tulipa turkiestanica - (Tulipany dzikie turkiestañski)
Tulipa xfosteriana - (Tulipany Fostera)
Tulipa xgreigii 'Red Riding Hood' - (Tulipany Greiga 'Red Riding Hood')
Tulipa xgreigii 'Tsar Peter' - (Tulipany Greiga 'Tsar Peter')
Tulipa xkaufmanniana 'Fashion' - (Tulipany Kaufmanna 'Fashion')
Tulipa xkaufmanniana 'Heart's Delight' - (Tulipany Kaufmanna 'Heart's Delight')
Tulipa xkaufmanniana 'Johann Strauss’ - (Tulipany Kaufmanna 'Johann Strauss')
Tulipa xkaufmanniana 'Scarlet Baby' - (Tulipany Kaufmanna 'Scarlet Baby')
Tulipa xkaufmanniana 'Stresa' - (Tulipany Kaufmanna 'Stresa')
Tulipa xkaufmanniana 'The First' - (Tulipany Kaufmanna 'The First')

weboo - 04-06-2007, 23:05
Temat postu: U
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[U]
Ulmus hollandica 'Wredei' - (Wi±z holenderski 'Wredei')
Uniola latifolia - (Obiedka szerokolistna)

weboo - 04-06-2007, 23:05
Temat postu: V
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[V]
Venidium fastuosum - (Wenidium)
Verascum densiflorum - (Dziewanna wielkokwiatowa)
Verbascum phoeniceum - (Dziewanna fioletowa)
Veronica incana - (Przetacznik siwy)
Veronica longifolia - (Przetacznik d³ugolistny)
Viburnum carlesii - (Kalina koreañska)
Viburnum lantana 'Variegatum' - (Kalina hordowina 'Variegatum')
Viburnum opulus - (Kalina koralowa)
Viburnum opulus 'Roseum' - (Kalina koralowa 'Roseum')
Viburnum xbodnantense - (Kalina bodnanteñska)
Vinca major 'Variegata' - (Barwinek wiêkszy 'Variegata')
Vinca minor - (Barwinek pospolity)
Viola odorata - (Fio³ek wonny)
Viola tricolor - (Fio³ek trójbarwny)
Viola xwittrockiana - (Bratek ogrodowy)

weboo - 04-06-2007, 23:06
Temat postu: W
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[W]
Waldsteinia ternata - (Pragnia syberyjska)
Weigela florida 'Bristol Rubi' - (Krzewuszka cudowna 'Bristol Rubi')
Weigela florida 'Variegata' - (Krzewuszka cudowna 'Variegata')

weboo - 04-06-2007, 23:06
Temat postu: Y
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[Y]
Yucca filamentosa - (Juka karoliñska)

weboo - 04-06-2007, 23:06
Temat postu: Z
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [T] - [U] - [V] - [W] - [Y] - [Z]

[Z]
Zephyranthes candida - (Zefirant bia³y)
Zinnia angustifolia - (Cynia w±skolistna)
Zinnia elegans - (Cynia wytworna)


Zmotywowani przez: Trener Mentalny - Daniel Domaradzki
modified by Przemo © 2003 phpBB Group