"Forum dzia³kowców"

Fotograficzny leksykon naszych ro¶lin dzia³kowych - Indeks nazw polskich

weboo - 29-12-2006, 09:09
Temat postu: Indeks nazw polskich
Fotograficzny leksykon naszych ro¶lin (w budowie)
Indeks nazw polskich - Indeks nazw ³aciñskich

Skocz do:
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

weboo - 21-01-2007, 11:38
Temat postu: A
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[A]
Acena drobnolistna 'Kupferteppich' - (Acaena microphylla 'Kupferteppich')
Acidantera dwubarwna - (Acidanthera)
Adiantum - (Adiantum venustum)
Adiantum stopowe - (Adiantum pedatum)
Agapant afrykañski - (Agapanthus africanus)
Akant - (Acanthus)
Aksamitka rozpierzch³a - (Tagetes patula)
Aksamitka w±skolistna - (Tagetes tenuifolia)
Aksamitka wynios³a - (Tagetes erecta)
Aktinidia ostrolistna - (Actinidia arguta)
Aktinidia pstrolistna - (Actinidia kolomikta)
Arum, obrazki plamiste - (Arum maculatum L.)
Aster chiñski - (Callistephus chinensis)
Aster nowoangielski - (Aster novae-angliae)
Aster nowobelgijski - (Aster novi-belgii)
Azalia japoñska 'Alpinum' - (Rhododendron)
Azalia wielkokwiatowa 'Aida' - (Rhododendron)
Azalia ¿ó³ta - (Rhododendron luteum)

weboo - 21-01-2007, 11:39
Temat postu: B
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[B]
Barwinek pospolity - (Vinca minor)
Barwinek ró¿yczkowy - (Catharanthus roseus)
Barwinek wiêkszy 'Variegata' - (Vinca major 'Variegata')
Begonia bulwiasta - (Begonia tuberhybrida)
Berberys Thunberga 'Atropurpurea' - (Berberis thunbergii 'Atropurpurea')
Bergenia sercolistna - (Bergenia cordifolia)
Bieluñ bia³y - (Datura xcandida)
Bodziszek czerwony 'Album' - (Geranium sanguineum 'Album')
Bodziszek Renarda - (Geranium renardii)
Bodziszek wielkop³atkowy - (Geranium platypetalum)
Bokkonia sercowata - (Macleaya cordata)
Bo¿ykwiat Meada - (Dodecatheon meadia)
Bratek ogrodowy - (Viola xwittrockiana)
Brodia - (Brodiaea laxa)
Budleja Dawida - (Buddleia davidii)
Budleja skrêtolistna - (Buddleia alternifolia)
Bukszpan zwyczajny - (Buxus sempervirens)
Bulbokodium wiosenne - (Bulbocodium vernum)
Bylica - (Artemisia)
Bylica pio³un - (Artemisia absinthium)

weboo - 21-01-2007, 11:39
Temat postu: C
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[C]
Cebulica syberyjska - (Scilla siberica)
Cebulica Tubergena - (Scilla tubergeniana)
Celozja srebrzysta - (Celosia argentea)
Chaber bia³awy - (Centaurea dealbata)
Chaber górski - (Centaurea montana)
Chaber wielkog³ówkowy - (Centaurea macrocephala)
Chryzantema 'Septemberrose' - (Dendranthema zawadskii 'Septemberrose')
Chryzantema ogrodowa - (Dendranthema xhortorum)
Ciemiernik bia³y - (Helleborus niger L.)
Ciemiernik cuchn±cy - (Helleborus foetidus)
Ciemiernik czerwonawy - (Helleborus purpurascens)
Ciemiernik korsykañski - (Helleborus argutifolius)
Cieszynianka wiosenna - (Hacquetia epipactis)
Cyklamen dyskowaty - (Cyclamen coum sp. Coum)
Cymbalaria bluszczykowata - (Cymbalaria muralis)
Cynia w±skolistna - (Zinnia angustifolia)
Cynia wytworna - (Zinnia elegans)
Cyrtomium Fortune'a - (Cyrtomium fortunei)
Cytryniec chiñski - (Schisandra chinensis)
Czarnuszka damasceñska - (Nigella damascena)
Czarnuszka hiszpañska - (Nigella hispanica)
Czosnek 'Purple Sensation' - (Allium 'Purple Sensation')
Czosnek ‘Mount Everest’ - (Allium ‘Mount Everest’)
Czosnek - (Allium aflatunense)
Czosnek - (Allium schubertii)
Czosnek b³êkitny - (Allium caeruleum)
Czosnek bulwiasty - (Allium tuberosum)
Czosnek karatawski - (Allium karataviense)
Czosnek kazachstañski - (Allium oreophilum)
Czosnek Krzysztofa - (Allium christophii)
Czosnek nied¼wiedzi - (Allium ursinum)
Czosnek olbrzymi - (Allium giganteum)
Czosnek ozdobny - (Allium siculum)
Czosnek po³udniowy - (Allium moly)
Czosnek szczypiorek - (Allium schoenoprasum)
Czosnek wielocebulowy - (Allium multibulbosum)
Czosnek z³ocisty - (Allium flavum)
Czworolist pospolity - (Paris quadrifolia)
Czy¶ciec we³nisty - (Stachys byzantina)
Czy¶ciec wielkokwiatowy - (Stachys grandiflora)

weboo - 21-01-2007, 11:40
Temat postu: D
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[D]
Dabecja kantabryjska - (Daboecia cantabrica)
Daglezja zielona - (Pseudotsuga menziesii)
Dalia zmienna jednoroczna - (Dahlia hybrida)
D±brówka roz³ogowa - (Ajuga reptans)
Delosperma Coopera - (Delosperma cooperi)
Dereñ bia³y - (Cornus alba)
Dereñ w³a¶ciwy - (Cornus mas)
Dêbik o¶miop³atkowy - (Dryas octopetala)
Dimorfoteka zatokowa - (Dimorphotheca sinuata)
Dr¿±czka najwiêksza - (Briza maxima)
Dyptam (Krzew Moj¿esza) - (Dictamnus albus)
Dziel¿an jesienny - (Helenium autumnale)
Dziewanna fioletowa - (Verbascum phoeniceum)
Dziewanna wielkokwiatowa - (Verascum densiflorum)
Dziewiêæsi³ bez³odygowy - (Carlina acaulis)
Dziewiêæsi³ bez³odygowy odm. ³odygowa - (Carlina acaulis var. Caulescens)
Dziurawiec 'Hidcote' - (Hypericum 'Hidcote')
Dziurawiec - (Hypericum densiflorum)
Dziurawiec Mosera trójkolorowy - (Hypericum xmoserianum 'Tricolor')
Dziwaczek - (Mirabilis jalapa)
Dzwonek - (Campanula latiloba)
Dzwonek brzoskwiniolistny - (Campanula persicifolia)
Dzwonek dalmatyñski - (Campanula portenschlagiana)
Dzwonek drobny 'Alba' - (Campanula cochleariifolia 'Alba')
Dzwonek drobny - (Campanula cochleariifolia)
Dzwonek karpacki - (Campanula carpatica)
Dzwonek irlandzki - (Molucella laevis)
Dzwonek ogrodowy - (Campanula medium)
Dzwonek Poszarskiego - (Campanula poscharskyana)
Dzwonek skupiony - (Campanula glomerata)

weboo - 21-01-2007, 11:40
Temat postu: E
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[E]
Emilia - (Emilia coccinea)
Eomecon - (Eomecon chionantha)
Epimedium czerwone - (Epimedium x rubrum)
Epimedium pstre - (Epimedium xversicolor 'Sulphureum')
Epimedium ¿ó³te - (Epimedium perrlchicum 'Frohnleiten')
Eukomis dwubarwny - (Eucomis bicolor)
Eukomis jesienny - (Eucomis autumnalis)

weboo - 21-01-2007, 11:41
Temat postu: F
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[F]
Fio³ek trójbarwny - (Viola tricolor)
Fio³ek wonny - (Viola odorata)
Firletka Arkwrighta 'Vesuvius' - (Lychnis xarkwrightii 'Vesuvius')
Firletka chalcedoñska - (Lychnis chalcedonica)
Firletka kwiecista - (Lychnis coronaria)
Firletka kwiecista 'Alba' - (Lychnis coronaria 'Alba')
Firletka smó³ka - (Lychnis viscaria)
Floks ( P³omyk ) kanadyjski - (Phlox divaricata)
Forsycja po¶rednia - (Fosythia intermedia)
Frezja ogrodowa - (Freesia xhybrida)
Funkia 'Blue Diamond' - (Hosta 'Blue Diamond')
Funkia 'Christmas Tree' - (Hosta 'Christmas Tree')
Funkia 'Piedmont gold' - (Hosta 'Piedmont gold')
Funkia 'Queen Josephine' - (Hosta 'Queen Josephine')
Funkia 'Stiletto' - (Hosta 'Stiletto')
Funkia 'Wide Brim' - (Hosta 'Wide Brim')
Funkia - (Hosta)
Funkia babkowata - (Hosta plantaginea)
Funkia rozdêta 'Aureomaculata' - (Hosta ventricosa 'Aureomaculata')

weboo - 21-01-2007, 11:41
Temat postu: G
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[G]
Gajlardia - (Gaillardia xgrandiflora)
Gajowiec ¿ó³ty 'Variegatum' - (Lamiastrum galeobdolon 'Variegatum')
Galtonia bia³awa - (Galtonia candicans)
Gaura Lindheimera - (Gaura lindheimeri)
Gazania l¶ni±ca - (Gazania hybrida)
Gêsiówka wczesna - (Arabis procurrens)
Gipsówka letnia - (Gypsophila elegans)
Glediczja'Sunburst' - (Gleditsia 'Sunburst')
Glorioza wspania³a 'Rothschildiana' - (Gloriosa superba 'Rothschildiana')
G³±bigroszek szkar³atny - (Tetragonolobus purpureus)
G³odek - (Draba bryoides)
G³owienka Webba - (Prunella xwebbiana)
Godecja wielkokwiatowa - (Clarkia amoena)
Goryczka troje¶ciowa - (Gentiana asclepiadea)
Go¼dzik brodaty - (Dianthus barbatus)
Go¼dzik kropkowany - (Dianthus deltoides)
Go¼dzik ogrodowy "Szabo" - (Dianthus caryophyllus "Szabo")
Go¼dzik pierzasty - (Dianthus plumarius)
Gr±¿el - (Nuphar)
Groszek pachn±cy - (Lathyrus odoratus)
Groszek szerokolistny - (Lathyrus latifolius)
Grzybieñ - (Nymphaea)
Gunera - (Gunera manicata)

weboo - 05-06-2007, 20:36
Temat postu: H
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[H]
Heliotrop peruwiañski - (Heliotropium peruvianum)
Hiacynt wschodni 'Hollyhock' - (Hyacinthus orientalis 'Hollyhock')
Hiacynt wschodni 'Woodstock' - (Hyacinthus orientalis 'Woodstock')
Hiacynt wschodni - (Hyacinthus orientalis)
Hiacyntowiec hiszpañski - (Hyacinthoides hispanica)
Homeria - (Homeria collina)
Hortensja drzewiasta 'Anabelle' - (Hydrangea arborescens 'Anabelle')
Hortensja ogrodowa - (Hydrangea macrophylla)
Hortensja pn±ca - (Hydrangea anomala)
Hortensja Sargenta - (Hydrangea sargentiana)
Hortensja wiechowata - (Hydrangea paniculata)
Hyzop lekarski - (Hyssopus officinalis)

weboo - 05-06-2007, 20:36
Temat postu: I
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[I]
Iksjolirion tatarski - ([i]Ixiolirion tataricum
)
Inkarwilla Delavaya - (Incarvillea delavayi)
Inkarwilla Delavaya 'Alba' - (Incarvillea delavayi 'Alba')
Irga Dammera - (Cotoneaster dammeri)
Itea - (Itea virginica)

weboo - 05-06-2007, 20:37
Temat postu: J
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[J]
Jarz±b pospolity - (Sorbus aucuparia)
Jarzmianka wiêksza - (Astrantia major)
Jaskier azjatycki - (Ranunculus asiaticus)
Jasnota plamista 'Pink Pewter' - (Lamium maculatum 'Pink Pewter')
Jastrun (Z³ocieñ)wielki - (Leucanthemum vulgare s.l.)
Jastrun(Z³ocieñ) w³a¶ciwy - (Leucanthemum maximum)
Ja¶min nagokwiatowy - (Jasminum nudiflorum)
Ja¶minowiec wonny - (Philadelphus coronarius)
Je¿ówka purpurowa - (Echinacea purpurea)
Je¿ówka purpurowa 'Alba' - (Echinacea purpurea 'Alba')
Jêzyczka pomarañczowa - (Ligularia dentata)
Jêzyczka Przewalskiego - (Ligularia przewalskii)
Jêzycznik pospolity - (Phyllitis scolopendrium)
Jod³a koreañska - (Abies koreana)
Juka karoliñska - (Yucca filamentosa)

weboo - 05-06-2007, 20:37
Temat postu: K
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[K]
Kalina bodnanteñska - (Viburnum x bodnantense)
Kalina hordowina 'Variegatum' - (Viburnum lantana 'Variegatum')
Kalina koralowa 'Roseum' - (Viburnum opulus 'Roseum')
Kalina koralowa - (Viburnum opulus)
Kalina koreañska - (Viburnum carlesii)
Kamasja Leichtlina - (Camassia leichtlinii)
Ketmia syryjska - (Hibiskus syriacus)
Ki¶cieñ wawrzynowy - (Leucothoe minifontannami)
Klarkia wytworna, dzierotka - (Clarkia unguiculata)
Kleome ciernista - (Cleome hassleriana)
Klon palmowy 'Atropurpureum' - (Acer palmatum 'Atropurpureum')
Knieæ b³otna - (Calthe palustris)
Kobea pn±ca - (Cobaea scandens)
Kokorycz pe³na - (Corydalis solida)
Kokorycz z³ocista - (Corydalis lutea)
Kokoryczka wielkokwiatowa - (Polygonatum multiflorum)
Kolczurka klapowana - (Echinocystis lobata)
Koleus - (Coleus xhybridus)
Kolinsja - (Collinsia bicolor)
Kolkwicja chiñska - (Kolkwitzia amabilis)
Komelina - (Commelina coelestis)
Konwalia majowa - (Convallaria majalis)
Kopytnik pospolity - (Asarum europaeum)
Kosaciec 'Katharine Hodgkin' - (Irys 'Katharine Hodgkin')
Kosaciec bródkowy - (Iris xbarbata)
Kosaciec Danforda - (Iris danfordiae)
Kosaciec holenderski - (Iris xhollandica)
Kosaciec japoñski (mieczolistny) - (Iris ensata)
Kosaciec mieczowaty - (Iris latifolia)
Kosaciec syberyjski - (Iris sibirica)
Kosaciec ¿ó³tawy - (Iris orientalis)
Kosaciec ¿ó³ty - (Iris pseudacorus)
Kosaciec ¿y³kowany - (Iris reticulata)
Kosmos podwójnie pierzasty - (Cosmos bipinnatus)
Kosmos siarkowy - (Cosmos sulphureus)
Koz³ówka d³ugoszyjkowa - (Phuopsis stylosa)
Krokosmia (Montrebecja) - (Crocosmia x crocosmiiflora)
Kroplik tygrysi (Montrebecja) - (Mimulus xtigrinus)
Krwawnica pospolita - (Lythrum salicaria)
Krwawnik kichawiec - (Achillea ptarmica)
Krwawnik pospolity - (Achillea millefolium)
Krwawnik wi±zówkowaty - (Alchillea filipendulina)
Krzewuszka cudowna 'Bristol Rubi' - (Weigela florida 'Bristol Rubi')
Krzewuszka cudowna 'Variegata' - (Weigela florida 'Variegata')
Kuklik szkar³atny - (Geum coccineum)
Kurzy¶lad - (Anagallis monelli)

weboo - 05-06-2007, 20:38
Temat postu: L
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[L]
Laurowi¶nia wschodnia - (Prunus laurocerasus)
Lawenda francuska - (Lavandula stoechas)
Lawenda lekarska - (Lavandula officinalis)
Lebiodka pospolita - (Origanum vulgare)
Len trwa³y - (Linum perenne)
Lepnica nadmorska - (Silene maritima)
Lepnica wschodnia - (Silene orientalis)
Lepnota, Kufea - (Cuphea ignea)
Lespedeza dwubarwna - (Lespedeza bicolor)
Lewizja zag³êbiona - (Lewisia cotyledon)
Lewkonia letnia - (Matthiola incana)
Liatria k³osowa 'Alba' - (Liatris spicata 'Alba')
Liatria k³osowa 'Purple' - (Liatris spicata 'Purple')
Ligustr jajolistny 'Aureum' - (Ligustrum ovalifolium 'Aureum')
Ligustr pospolity - (Ligustrum vulgare)
Lilak Meyera - (Syringa meyeri)
Lilak zwyczajny - (Syringa vulgaris)
Lilia bia³a - (Lilium candidum)
Lilia Henry'ego - (Lilium henryi)
Lilia królewska - (Lilium regale)
Lilia tygrysia - (Lilium lancifolium)
Lilie - mieszañce amerykañskie - (Lilium)
Lilie - mieszañce azjatyckie - (Lilium)
Lilie - mieszañce martagon - (Lilium)
Lilie - mieszañce orientalne - (Lilium)
Lilie - mieszañce tr±bkowe - (Lilium)
Liliowiec ogrodowy - (Hemerocallis xhybrida)
Limnantes Dauglasa - (Limnanthes douglasii)
Lnianka marokañska - (Linaria maroccana)
Lobelia - (Lobelia xspeciosa)
Lobelia przyl±dkowa - (Lobelia erinus)
Lobelia szkar³atna - (Lobelia Cardinalis)
Lobularia (Smagliczka) nadmorska - (Lobularia maritima)
Lunatyrium japoñskie - (Lunathyrium japonicum)
Lwia paszcza - (Antirrhinum majus)

weboo - 05-06-2007, 20:38
Temat postu: £
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[£]
£ubin trwa³y - (Lupinus polyphyllus)
£yszczec wytworny - (Gypsophila elegans)

weboo - 05-06-2007, 20:39
Temat postu: M
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[M]
Macierzanka - (Thymus sp.)
Macierzanka tymianek, Tymianek - (Thymus vulgaris)
Mahonia pospolita - (Mahonia aquifolium)
Mak syberyjski - (Papaver nudicaule)
Mak wschodni - (Papaver orientale)
Malina tekszla - (Rubus arcticus)
Malwa ró¿owa - (Alcea rosea)
Melisa lekarska - (Melissa officinalis)
Mêczennica b³êkitna - (Passiflora caerulea)
Miechunka rozdêta - (Physalis alkekengii)
Miecznica - (Sisyrinchium californicum)
Miecznica w±skolistna - (Sisyrinchium angustifolium)
Mieczyk ogrodowy - (Gladiolus xhybridus)
Mieczyk zwyczajny - (Gladiolus communis)
Miêta pieprzowa - (Mentha ×piperita)
Migda³owiec (Migda³ek) trójklapkowy - (Prunus triloba)
Miko³ajek p³askolistny - (Eryngium planum)
Milin amerykañski - (Campsis radicans)
Mi³ek wiosenny - (Adonis vernalis)
Miodunka æma - (Pulmonaria obscura)
Miodunka plamista - (Pulmonaria officinalis)
Miskant chiñski 'Zebrinus' - (Miscanthus sinensis 'Zebrinus')
Miskant cukrowy - (Miscanthus sacchariflorus)
Miskant olbrzymi - (Miscanthus giganteus)
Modrzew europejski 'Pendula' - (Larix decidua 'Pendula')
Mydlnica bazyliowata - (Saponaria ocymoides)
Mydlnica lekarska - (Saponaria officinalis)

weboo - 05-06-2007, 20:40
Temat postu: N
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[N]
Nachy³ek okó³kowy - (Coreopsis verticillata)
Nachy³ek wielkokwiatowy - (Coreopsis grandiflora)
Nagietek lekarski - (Calendula officinalis)
Naparstnica purpurowa - (Digitalis purpurea)
Narcyz tr±bkowy - (Narcissus pseudonarcissus sp. pseudonarcissus)
Narcyzy 'February Gold' - (Narcissus 'February Gold')
Narcyzy 'February Silver' - (Narcissus 'February Silver')
Narcyzy ‘Tete-a-Tete’ - (Narcissus ‘Tete-a-Tete’)
Narcyzy drobnoprzykoronkowe - (Narcissus)
Narcyzy mieszañce Bulbocodium 'Golden Bells' - (Narcissus bulbocodium 'Golden Bells')
Narcyzy mieszañce Cyclamineus 'Jetfire' - (Narcissus xcyclamineus 'Jetfire')
Narcyzy mieszañce Cyclamineus - (Narcissus xcyclamineus)
Narcyzy mieszañce Jonquilla 'Baby Moon' - (Narcissus xjonquilla 'Baby Moon')
Narcyzy mieszañce Jonquilla 'Bell Song' - (Narcissus xjonquilla 'Bell Song')
Narcyzy mieszañce Jonquilla 'Sun Disc' - (Narcissus xjonquilla 'Sun Disc')
Narcyzy mieszañce Jonquilla - (Narcissus xjonquilla)
Narcyzy mieszañce Poeticus - (Narcissus poeticus)
Narcyzy mieszañce Tazetta 'Geranium' - (Narcissus xtazetta 'Geranium')
Narcyzy mieszañce Tazetta 'Minnow' - (Narcissus xtazetta 'Minnow')
Narcyzy mieszañce Tazetta - (Narcissus xtazetta)
Narcyzy mieszañce Triandrus 'Hawera' - (Narcissus xtriandrus 'Hawera')
Narcyzy mieszañce Triandrus 'Thalia' - (Narcissus xtriandrus 'Thalia')
Narcyzy mieszañce Triandrus - (Narcissus xtriandrus)
Narcyzy o rozszczepionym przykoronku 'Cassata' - (Narcissus 'Cassata')
Narcyzy o rozszczepionym przykoronku - (Narcissus)
Narcyzy pe³ne 'Cheerfulnees' - (Narcissus 'Cheerfulnees')
Narcyzy pe³ne 'Golden Ducat' - (Narcissus 'Golden Ducat')
Narcyzy pe³ne 'Ice King' - (Narcissus 'Ice King')
Narcyzy pe³ne 'Obdam' - (Narcissus 'Obdam')
Narcyzy pe³ne 'Yellow Cheerfulnees' - (Narcissus 'Yellow Cheerfulnees')
Narcyzy pe³ne - (Narcissus)
Narcyzy tr±bkowe - (Narcissus)
Narcyzy wielkoprzykoronkowe - (Narcissus)
Narcyzy wielkoprzykoronkowy 'Ice Follies' - (Narcissus 'Ice Follies')
Narcyzy wielkoprzykoronkowy 'Salome' - (Narcissus 'Salome')
Nasturcja bulwiasta - (Tropaeolum tuberosum)
Nasturcja kanaryjska - (Tropaeolum peregrinum)
Nasturcja wiêksza - (Tropaeolum majus)
Naw³oæ ogrodowa - (Solidago xhybrida)
Nemezja powabna - (Nemesia strumosa)
Nerecznica mocna 'Cristata The King' - (Dryopteris affinis 'Cristata The King')
Niecierpek balsamina - (Impatiens balsamina)
Niecierpek walleriana - (Impatiens walleriana)
Niezapominajka le¶na - (Myosotis sylvestris)

weboo - 05-06-2007, 20:40
Temat postu: O
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[O]
Obiedka szerokolistna - (Uniola latifolia)
Odêtka wirginijska - (Physostegia virginiana)
Odêtka wirginijska 'Alba' - (Physostegia virginiana 'Alba')
Ognik szkar³atny - (Pyracantha coccinea)
Oleander pospolity - (Nerium oleander)
O³ownik uszkowaty - (Plumbago auriculata)
Oman wielki - (Inula helenium)
Omieg wschodni - (Doronicum orientale)
Onoklea wra¿liwa - (Onoclea sensibilis)
Orlik mieszañcowy 'McKana' - (Aquilegia 'McKana')
Orlik pospolity 'Nora Barlow' - (Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow')
Orlik pospolity - (Aquilegia vulgaris)
Ostrogowiec czerwony 'Albus' - (Centranthus ruber 'Albus')
Ostrogowiec czerwony - (Centranthus ruber)
Ostrokrzew kolczasty - (Ilex aquifolium)
Ostropest plamisty - (Silybum marianum)
Ostró¿eczka ogrodowa - (Consolida ajacis)
Ostró¿ka naga - (Delphinium nudicaule)
Ostró¿ka ogrodowa grupa Pacific - (Delphinium xcultorum)

weboo - 05-06-2007, 20:41
Temat postu: P
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[P]
Paciorecznik ogrodowy, Kanna - (Canna xgeneralis)
Pajêcznica ga³êzista - (Anthericum ramosum)
Paprotka zwyczajna - (Polypodium vulgare)
Paprotnik szczecinkozêbny - (Polystichum setiferum)
Parzyd³o le¶ne - (Aruncus dioicus)
Pelargonia rabatowa - (Pelargonium xhortorum)
Pe³nik chiñski 'Golden Queen' - (Trollius chinensis 'Golden Queen')
Pe³nik chiñski - (Trollius chinensis)
Pe³nik ogrodowy - (Trollius xcultorum)
Pentsemon palczasty - (Pentsemon digitalis)
Perowskia ³obodolistna - (Perovskia atriplicifolia)
Perukowiec podolski - (Cotinus coggygria)
Petunia ogrodowa - (Petunia xhybrida)
Pêcherznica kalinolistna 'Diabolo' - (Physocarpus opulifoli 'Diabolo')
Pêcherznica kalinolistna 'Luteus' - (Physocarpus opulifoli 'Luteus')
Piaskowiec - (Arenaria montana)
Pieris japoñski - (Pieris japonicum)
Pierwiosnek bez³odygowy 'Belarina' - (Primula vulgaris 'Belarina')
Pierwiosnek bez³odygowy - (Primula vulgaris)
Pierwiosnek japoñski - (Primula japonica)
Pierwiosnek ogrodowy - (Primula xpolyantha)
Pierwiosnek omszony - (Primula xpubescens)
Pierwiosnek pruhonicki - (Primula xpruhoniciana)
Pierwiosnek ró¿owy - (Primula rosea)
Pierwiosnek z±bkowany - (Primula denticulata)
Piêciornik krzewiasty - (Potentilla fruticosa)
Piêciornik nepalski - (Potentilla nepalensis)
Piêciornik wyprostowany - (Potentilla recta)
Pigwowiec japoñski - (Chaenomeles japonica)
Pióropusznik strusi - (Matteuccia struthiopteris)
Piwonia chiñska - (Paeonia lactiflora)
Piwonia delikatna - (Paeonia tenuifolia)
Piwonia drzewiasta - (Paeonia suffruticosa)
Piwonia lekarska 'Rubra Plena' - (Paeonia officinalis 'Rubra Plena')
Plektrantus koleusowaty 'Variegatus' - (Plectranthus coleoides 'Variegatus')
P³omyk (Floks) 'Drummonda' - (Phlox drummondii)
P³omyk (Floks) szydlasty - (Phlox subulata)
P³omyk(Floks) wiechowaty - (Phlox paniculata)
Pochrzyn chiñski - (Dioscorea batatas)
Podrzeñ nadmorski - (Blechnum penna-marina)
Podrzeñ ¿ebrowiec - (Blechnum spicant)
Polegnatka p³o¿±ca, Sanwitalia - (Sanvitalia procumbens)
Pop³och pospolity - (Onopordum acanthium)
Porcelanka plamista - (Nemophila maculata)
Portulaka wielkokwiatowa - (Portulaca grandiflora)
Porzeczka krwista - (Ribes sanguineum)
Powojnik 'Aljonushka' - (Clematis 'Aljonushka')
Powojnik ‘Last Dance’ - (Clematis ‘Last Dance’)
Powojnik alpejski 'Frances Rivis' - (Clematis alpina 'Frances Rivis')
Powojnik alpejski 'Pink Flamingo' - (Clematis alpina 'Pink Flamingo')
Powojnik alpejski - (Clematis alpina)
Powojnik ca³olistny 'Arabella' - (Clematis integrifolia 'Arabella')
Powojnik ca³olistny 'Petit Faucon' - (Clematis integrifolia 'Petit Faucon')
Powojnik ca³olistny - (Clematis integrifolia)
Powojnik górski odm. ró¿owa - (Clematis montana var. Rubens)
Powojnik mand¿urski - (Clematis mandschurica)
Powojnik pn±cy - (Clematis vitalba)
Powojnik rurkowaty - (Clematis heracleifolia)
Powojnik tangucki - (Clematis tangutica)
Powojnik wielkokwiatowy 'B³êkitny Anio³' - (Clematis 'B³êkitny Anio³')
Powojnik wielkokwiatowy 'Carnaby' - (Clematis 'Carnaby')
Powojnik wielkokwiatowy 'Comtesse de Bouchaud' - (Clematis 'Comtesse de Bouchaud')
Powojnik wielkokwiatowy 'Ernest Markham' - (Clematis 'Ernest Markham')
Powojnik wielkokwiatowy 'Genera³ Sikorski' - (Clematis 'Genera³ Sikorski')
Powojnik wielkokwiatowy 'Jan Pawe³ II' - (Clematis 'Jan Pawe³ II')
Powojnik wielkokwiatowy 'Marie Boisselot' - (Clematis 'Marie Boisselot')
Powojnik wielkokwiatowy 'Matka Urszula Ledóchowska' - (Clematis 'Matka Urszula Ledóchowska')
Powojnik wielkokwiatowy 'Vino' - (Clematis 'Vino')
Powojnik wielkokwiatowy - (Clematis xhybrida)
Powojnik wielop³atkowy - (Clematis macropetala)
Powojnik w³oski - (Clematis viticella)
Poziomkówka indyjska - (Duchesnea indica)
Pragnia syberyjska - (Waldsteinia ternata)
Prusznik b³êkitny ‘Gloria de Versailles’ - (Ceanothus xdelilianus ‘Gloria de Versailles’)
Przegorzan pospolity - (Echinops ritro)
Przetacznik d³ugolistny - (Veronica longifolia)
Przetacznik siwy - (Veronica incana)
Przylaszczka pospolita - (Hepatica nobilis)
Przymiotno ogrodowe - (Erigeron xhybridum)
Przytulia wonna - (Galium odoratum)
Przywrotnik miêkki - (Alchemilla mollis)
Psianka - (Solanum rantonnetii)
Psiz±b 'Pagoda' - (Erythronium 'Pagoda')
Pstrolistka sercowata 'Chameleon' - (Houttuynia cordata)
Pustynnik w±skolistny - (Eremurus stenophyllus)
Puszkinia cebulicowata - (Puschkinia scilloides)
Pysznog³ówka dwoista - (Monarda didyma)

weboo - 05-06-2007, 20:41
Temat postu: R
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[R]
Rannik zimowy - (Eranthis hyemalis)
Ratibida - (Ratibida columnifera)
Raulia po³udniowa - (Raoulia australis)
R±cznik pospolity - (Ricinus communis)
Rdest pokrewny - (Polygonum affine)
Rodgersja kasztanowcolistna - (Rodgersia aesculifolia)
Rogownica kutnerowata - (Cerastium tomentosum)
Rojnik pajêczynowaty - (Sempervivum arachnoideum)
Rojnik pospolity - (Sempervivum soboliferum)
Rokitnik pospolity - (Hippophae rhamnoides)
Rozchodnik 'Herbstfreude' - (Sedum 'Herbstfreude')
Rozchodnik kamczacki 'Variegatum' - (Sedum kamtschaticum 'Variegatum')
Rozchodnik kaukaski 'Fuldaglut' - (Sedum spurium 'Fuldaglut')
Rozchodnik kaukaski 'Tricolor' - (Sedum spurium 'Tricolor')
Rozchodnik okaza³y - (Sedum spectabile)
Rozchodnik ostry - (Sedum acre)
Rozchodnik o¶cisty - (Sedum reflexum)
Rozplenica japoñska - (Pennisetum alopecuroides)
Rozwar wielkokwiatowy - (Platycodon grandiflorus)
Rozwar wielkokwiatowy 'Album' - (Platycodon grandiflorus 'Album')
Rozwar wielkokwiatowy 'Astra Pink' - (Platycodon grandiflorus 'Astra Pink')
Rozwar wielkokwiatowy 'Park's Double Blue' - (Platycodon grandiflorus 'Park's Double Blue')
Ró¿a - (Rosa)
Ró¿a miniaturowa 'Yellow Meillandina' - (Rosa 'Yellow Meillandina')
Ró¿a pn±ca 'Golden Showers' - (Rosa 'Golden Showers')
Ró¿a pn±ca 'Sympathie' - (Rosa 'Sympathie')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Bel Ange' - (Rosa 'Bel Ange')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Chopin' - (Rosa 'Chopin')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Flamingo' - (Rosa 'Flamingo')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Mainzer Fastnacht' - (Rosa 'Mainzer Fastnacht')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Monika' - (Rosa 'Monika')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Muria' - (Rosa 'Muria')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Papa Meilland' - (Rosa 'Papa Meilland')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Queen Elizabeth' - (Rosa 'Quenn Elizabeth')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Tip Top' - (Rosa 'Tip Top')
Ró¿a wielkokwiatowa 'Tom Tom' - (Rosa 'Tom Tom')
Ró¿anecznik 'Cunningham's White' - (Rhododendron 'Cunningham's White')
Ró¿anecznik 'Percy Wiseman' - (Rhododendron 'Percy Wiseman')
Ró¿anecznik - (Rhododendron)
Ró¿anecznik gêsty 'Bili Nowinka' - (Rhododendron impeditum 'Bili Nowinka')
Rudbekia b³yskotliwa - (Rudbeckia fulgida)
Rudbekia naga 'Golden Glow' - (Rudbeckia laciniata 'Golden Glow')
Rudbekia ow³osiona - (Rudbeckia hirta)
Rumian ¿ó³ty - (Anthemis tinctoria)
Runianka japoñska - (Pasychandra terminalis)
Rutewka orlikolistna - (Thalictrum aquilegifolium)

weboo - 05-06-2007, 20:42
Temat postu: S
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[S]
Sasanka zwyczajna - (Pulsatilla vulgaris)
Serduszka - (Dicentra cucullaria)
Serduszka okaza³a - (Dicentra spectabilis)
Serduszka okaza³a 'Alba' - (Dicentra spectabilis 'Alba')
Serduszka wspania³a - (Dicentra eximia)
Skalnica Arendsa - (Saxifraga xarendsii)
Skalnica cienista - (Saxifraga umbrosa)
Skalnica gronkowa - (Saxifraga paniculata)
Skalnica li¶cieniolistna - (Saxifraga cotyledon)
Skimmia japoñska - (Skimmia japonica)
Skrzydlinka naprzeciwlistna - (Aethionema oppositifolia)
S³oneczniczek szorstki - (Heliopsis helianthoides)
S³onecznik wierzbolistny - (Helianthus salicyfolius)
S³onecznik zwyczajny - (Helianthus annuus)
Smagliczka skalna - (Alyssum saxatile)
So¶nica japoñska - (Sciadopitys verticillata)
Spartyna grzebieniasta 'Areomarginata' - (Spartina pectinata 'Aureomarginata')
Stokezja g³adka - (Stokesia laevis)
Stokrotka pospolita - (Bellis perennis)
Stopowiec himalajski - (Podophyllum emodi)
Szachownica - (Fritillaria uva-vulpis)
Szachownica bladokwiatowa - (Fritilaria pallidiflora)
Szachownica cesarska 'Aurora' - (Fritillaria imperialis 'Aurora')
Szachownica cesarska 'Lutea' - (Fritillaria imperialis 'Lutea')
Szachownica kostkowata - (Fritillaria michailovskyi)
Szachownica Micha³owskiego - (Fritillaria meleagris)
Szachownica perska - (Fritillaria persica)
Szafirek - (Muscari azureum)
Szafirek - (Muscari macrocarpum)
Szafirek armeñski 'Blue Spike' - (Muscari armeniacum 'Blue Spike')
Szafirek drobnokwiatowy - (Muscari botryoides)
Szafirek drobnokwiatowy 'Album' - (Muscari botryoides 'Album')
Szafirek groniasty - (Muscari neglectum (=M.racemosum))
Szafirek miêkkolistny ‘Plumosum’ - (Muscari comosum ‘Plumosum’)
Szafran (Krokus) Kotschy'ego - (Crocus kotschyanus)
Szafran (Krokus) okaza³y - (Crocus speciosus)
Szafran (Krokus) uprawny - (Crocus sativus)
Szafran (Krokus) wiosenny - (Crocus vernus)
Szafran (Krokus) z³ocisty 'Gipsy Girl' - (Crocus chrysanthus 'Gipsy Girl')
Szafran (Krokus) z³ocisty 'Prins Claus' - (Crocus chrysanthus 'Prins Claus')
Szafran (Krokus) z³ocisty - (Crocus chrysanthus)
Szafran Siebera ‘Tricolor’ - (Crocus sieberi subsp. sublimis 'Tricolor')
Sza³wia b³yszcz±ca - (Salvia splendens)
Sza³wia lekarska - (Salvia officinalis)
Sza³wia zielona - (Salvia viridis)
Szar³at wiechowaty - (Amaranthus paniculatus)
Szar³at zwis³y - (Amaranthus caudatus)
Szarotka alpejska - (Leontopodium alpinum)
Szczawik - (Oxalis depressa)
Szkar³atka amerykañska - (Phytolacca americana)

weboo - 05-06-2007, 20:42
Temat postu: ¦
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[¦]
¦laz pi¿mowy 'Alba' - (Malva moschata 'Alba')
¦lazownik ogrodowy - (Sidalcea xhybrida)
¦lazówka letnia - (Lavatera trimestris)
¦niedek - (Ornithogalum dubium)
¦niedek baldaszkowaty - (Ornithogalum umbellatum)
¦niedek zwis³y - (Ornithogalum nutans)
¦nieguliczka bia³a - (Symphoricarpos albus)
¦nie¿nik l¶ni±cy - (Chionodoxa luciliae)
¦nie¿yca wiosenna - (Leucojum vernum)
¦nie¿yczka Elwesa - (Galanthus elwesii)
¦nie¿yczka przebi¶nieg - (Galanthus nivalis)

weboo - 05-06-2007, 20:43
Temat postu: T
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[T]
Tamaryszek drobnokwiatowy - (Tamarix parviflora)
Tarczownica tarczowata - (Peltiphyllum peltatum)
Tawu³a japoñska 'Anthony Waterer' - (Spiraea japonica 'Anthony Waterer')
Tawu³a japoñska 'Goldmund' - (Spiraea japonica 'Goldmund')
Tawu³ki - (Astilbe sp.)
Tojad Fischera - (Aconitum carminachelii)
Toje¶æ kropkowana - (Lysimachia punctata)
Toje¶æ orzêsiona - (Lysimachia ciliata)
Toje¶æ rozeslana - (Lysimachia nummularia)
Triteleia - (Triteleia ixioides)
Troje¶æ bulwiasta - (Asclepias tuberosa)
Trójsklepka - (Tricyrtis)
Trytoma groniasta - (Kniphofia uvaria)
Trzmielina Fortune'a 'Emerald'n Gold' - (Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold')
Trzykrotka wirginijska - (Tradescantia andersoniana)
Tuberoza - (Polianthes tuberosa)
Tulipanowiec amerykañski - (Liriodendron tulipifera)
Tulipany zielonokwiatowe 'Spring Green' - (Tulipa 'Spring Green')
Tulipany dzikie 'Little Princes' - (Tulipa 'Little Princes')
Tulipany dzikie - (Tulipa sp.)
Tulipany dzikie batalinii - (Tulipa batalinii)
Tulipany dzikie nadobne - (Tulipa praestans)
Tulipany dzikie plychroma - (Tulipa polychroma)
Tulipany dzikie pó¼ne - (Tulipa tarda)
Tulipany dzikie pulchella 'Eastern Star' - (Tulipa pulchella 'Eastern Star')
Tulipany dzikie saxatilis 'Lilac Wonder' - (Tulipa saxatilis 'Lilac Wonder')
Tulipany dzikie saxatilis - (Tulipa saxatilis)
Tulipany dzikie turkiestañski - (Tulipa turkiestanica)
Tulipany Fostera - (Tulipa xfosteriana)
Tulipany fryzowane - Crispa - (Tulipa)
Tulipany Greiga 'Red Riding Hood' - (Tulipa xgreigii 'Red Riding Hood')
Tulipany Greiga 'Tsar Peter' - (Tulipa xgreigii 'Tsar Peter')
Tulipany Kaufmanna 'Fashion' - (Tulipa xkaufmanniana 'Fashion')
Tulipany Kaufmanna 'Heart's Delight' - (Tulipa xkaufmanniana 'Heart's Delight')
Tulipany Kaufmanna 'Johann Strauss' - (Tulipa xkaufmanniana 'Johann Strauss’)
Tulipany Kaufmanna 'Scarlet Baby' - (Tulipa xkaufmanniana 'Scarlet Baby')
Tulipany Kaufmanna 'Stresa' - (Tulipa xkaufmanniana 'Stresa')
Tulipany Kaufmanna 'The First' - (Tulipa xkaufmanniana 'The First')
Tulipany liliokszta³tne - (Tulipa)
Tulipany mieszañce Darwina 'Apeldoorn' - (Tulipa 'Apeldoorn')
Tulipany mieszañce Darwina 'Golden Apeldoorn' - (Tulipa 'Golden Apeldoorn')
Tulipany mieszañce Darwina 'Oxford' - (Tulipa 'Oxford')
Tulipany papuzie - (Tulipa)
Tulipany pe³ne pó¼ne - (Tulipa)
Tulipany pe³ne wczesne - (Tulipa)
Tulipany pojedyncze - (Tulipa)
Tulipany Rembrandta - (Tulipa)
Tulipany zielonokwiatowe 'Spring Green' - (Tulipa 'Spring Green')
Tulipany zielonokwiatowe - (Tulipa sp.Viridiflora)
Tunbergia oskrzydlona - (Thunbergia alata)
Tunbergia wielkokwiatowa - (Thunbergia grandiflora)
Tygrysówka pawia - (Tigridia pavonia)
Tytoñ oskrzydlony - (Nicotiana alata)

weboo - 05-06-2007, 20:43
Temat postu: U
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[U]
Ubiorek okó³kowy - (Iberis umbellata)
Ubiorek wieczniezielony - (Iberis sempervirens)
Ukwap dwupienny - (Antennaria dioica)
U³udka wiosenna - (Omphalodes verna)

weboo - 05-06-2007, 20:44
Temat postu: W
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[W]
Wawrzynek wilcze³yko - (Daphne mezereum)
Wenidium - (Venidium fastuosum)
Wi±z holenderski 'Wredei' - (Ulmus hollandica 'Wredei')
Wi±zówka czerwona - (Filipendula rubra)
Wiciokrzew Browna - (Lonicera brownii)
Wiciokrzew Henry'ego - (Lonicera henryi)
Wiciokrzew japoñski 'Aureoreticulata' - (Lonicera japonica 'Aureoreticulata')
Wiciokrzew pomorski - (Lonicera periclymenum)
Wiciokrzew przewierceñ - (Lonicera caprifolium)
Wieczornik damski - (Hesperis matronalis)
Wielosi³ b³êkitny - (Polemonium caeruleum)
Wierzba Boyda - (Salix xboydii)
Wierzba mand¿urska 'Tortuosa' - (Salix matsudana 'Tortuosa')
Wiesio³ek czworok±tny - (Oenothera tetragona)
Wiesio³ek missouryjski - (Oenothera missouriensis)
Wietlica japoñska - (Athyrium nipponicum)
Wietlica samicza - (Athyrium filix-femina)
Wilczomlecz groszkowy - (Euphorbia lathyris)
Wilczomlecz migda³olistny 'Purpurea' - (Euphorbia amygdaloides 'Purpurea')
Wilczomlecz obrze¿ony - (Euphorbia marginata)
Wilczomlecz pstry - (Euphorbia polychroma)
Wilec klapowany, Mina - (Ipomoea lobata)
Wilec purpurowy - (Ipomoea purpurea)
Wilec trójbarwny 'Heavenly Blue' - (Ipomoea tricolor 'Heavenly Blue')
Wilec ziemniaczany - (Ipomoea batatas)
Wrzos pospolity - (Calluna vulgaris)
Wrzosiec bagienny - (Erica tetralix)
Wrzosiec czerwony 'Alba' - (Erica carnea 'Alba')
Wrzosiec czerwony - (Erica carnea)

weboo - 05-06-2007, 20:44
Temat postu: Z
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[Z]
Zanokcica murowa - (Asplenium ruta-muraria)
Zanokcica skalna - (Asplenium trichomanes)
Zatrwian tatarski - (Limonium tataricum)
Zawci±g nadmorski 'Alba' - (Armeria maritima 'Alba')
Zawci±g nadmorski ‘Splendens’ - (Armeria maritima’Splendens’)
Zawilec gajowy - (Anemone nemorosa)
Zawilec grecki - (Anemone blanda)
Zawilec japoñski - (Anemone hupehensis)
Zawilec koronowy - (Anemone coronaria)
Zawilec wielkokwiatowy - (Anemone sylvestris)
Zawilec ¿ó³ty - (Anemone ranunculoides)
Zefirant bia³y - (Zephyranthes candida)
Zimowit jesienny - (Colchicum autumnale)
Z³ocieñ (Wrotycz) maruna 'Golden Ball' - (Chrysantemum parhenium 'Golden Ball')
Z³ocieñ (Wrotycz)maruna - (Chrysantemum parhenium)
Z³ocieñ (Wrotycz) ró¿owy - (Chrysanthemum coccineum)
Z³ocieñ krzewiasty - (Argyranthemum frutescens)
Z³ocieñ trójbarwny - (Chrysanthemum carinatum)
Z³otlin japoñski - (Kerria japonica)
Zwrotnica zwierciad³o Wenery» - (Legousia speculum-veneris)

weboo - 05-06-2007, 20:45
Temat postu: ¯
[A] - [B] - [C] - [D] - [E] - [F] - [G] - [H] - [I] - [J] - [K] - [L] - [£]

[M] - [N] - [O] - [P] - [R] - [S] - [¦] - [T] - [U] - [W] - [Z] - [¯]

[¯]
¯agwin ogrodowy - (Aubrieta cultorum)
¯arnowiec (Szczodrzeniec) p³o¿±cy - (Cytisus decumbens)
¯arnowiec miotlasty 'Goldfinch' - (Cytisus scoparius 'Goldfinch')
¯arnowiec miotlasty - (Cytisus scoparius)
¯ele¼niak - (Phlomis russeliana)
¯eniszek meksykañski - (Ageratum houstonianum)
¯urawka - (Heuchera)
¯ylistek szorstki - (Deutzia scabra)
¯ywotnikowiec japoñski - (Thujopsis dolabrata)


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group